کاهنده برق ۲۵ آمپر خانگی

کاهنده برق ۲۵ آمپر خانگی

کاهنده برق 25 آمپر خانگی
کاهنده برق ۲۵ آمپر خانگی

کاهنده برق ۲۵ آمپر خانگی

کاهنده برق 25 آمپر خانگی
کاهنده برق ۲۵ آمپر خانگی

تکنولوژی اینورتر

کاهش اتوماتیک ۱۵ تا ۳۵ درصدی مصرف برق

دستگاه بدون تغییر در سیم کشی برق ساختمان و بعد از کنتور نصب می گردد

موارد نصب :

خانگیکارگاه های نیمه صنعتی-ماینر-ریگ-کولر گازی

کاربرد های دیگر:

حفاظت اتوماتیک پاور و هشبرد ماینر

پایداری هشریت ماینر-کاهش ارور

برای مشاوره رایگان “کاهنده برق ۲۵ آمپر خانگی” لطفا “کلیک” کنید

ارسال نظر

تلفن تماس 0910.179.0270