ساعت های قطع برق در تهران اعلام شد

ساعت های قطع برق در تهران اعلام شد

کاهنده برق ساعت های قطع برق در تهران اعلام شد

ساعت های قطع برق در تهران اعلام شد

ساعت های قطع برق در تهران اعلام شد
ساعت های قطع برق در تهران اعلام شد
محدوده خاموشیزمان خاموشیردیف
ابتدا خ فردوسی تا HPامیر اعلم امتداد فیدر در خ الله زار قدیم و جدید۱۱_ ۹۱
خیابان‌های بخارست ۸ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ – احمد قیصر – بهشتی – – میرعماد – مطهری – میدان آرژانتین- ابتدای خیابان افریقا- تپه‌های عباس اباد۹_ ۱۱۲
خیابان‌های سئول – پیروزان – سوری – عالمه شمالی – آتی ساز – سعادت آباد – مدیریت – اسالم آباد – صراف‌ها -میدان شیخ بهایی – بلوار فرهنگ۹_ ۱۱۳
خ هشتم نیروی هوایی میدان کالهدوز ضلع غرب-میدان ۱۳ آبان خ پرستار۱۱_ ۹۴
خ قزوین – خ ابوسعید – خ ولی عصر – چهاراه لشگر – خ اسکندری – خ هالل احمر – نواب کوچه کمالی – بریانک – تقاطع مدرس و ولی عصر – خ وحدت اسالمی –۹_ ۱۱۵
خیابان‌های شریعتی تا محدوده خیابان کاج-حدفاصل خیابان اجاره دار تا خیابان انقالب۱۱_ ۹۶
بلوار آیت اهلل کاشانی -فلکه دوم صادقیه – اتوبان اشرفی – خیابان مهران – خیابان بهنام – خیابان اباذر – خیابان پیامبر -خیابان فهیمی-تراکمه- خیابان گلستان۹_ ۱۱۷
میدان بروجردی به سمت شرق-جنوب خ دهم فروردین-شمال خ پرستار-میدان سیزده آبان۱۱_ ۹۸
خ رباط کریم نهر فیروز آباد – خ جعفری – بازارچه شهدای عباسی- جوادیه خ ۲۰ متری نوروزی و ۱۰ متری اول و دوم – خ قلعه مرغی – خ بلورسازی – انتهای خ ابوذر به طرف قلعه مرغی – خ لطیفی – اتوبان تندگویان۹_ ۱۱۹
نبش بلوار کشاورز – خیابان‌های کارگر شمالی – پورسینا – بلوار کشاورز – تقاطع کارگر و فاطمی غربی – سیندخت – کارگر – روبروی پارک الله – میدان انقالب – قدس – ۱۶ آذر – داخلی دانشگاه تهران۹_ ۱۱۱۰
خ دارایی – خ خوش – خ هاشمی – خ نواب – خ امام خمینی – مرتضوی نرسیده به خوش – خ رودکی -خ منصوری – مالک اشتر – خ هاشمی – انتهای جیحون –۹_ ۱۱۱۱
خیابان‌های پرتوی-شرق شهید عراقی-شمال گلبرگ-حدفاصل میدان هالل احمر و کرمان-استاد حسن بنا- مسیل باختر۹_ ۱۱۱۲
شهرک نفت – اتوبان اشرفی -اتوبان ستاری – خیابان پیامبر – پونک -بلوار عدل۱۱_ ۹۱۳
خ فجر – خ زره پوش – امیر آباد-خ آزادگان – خ جانبازان – خ کردستان-تقاطع کردستان – رسالت-خ اسدبادی – خ مدبر – خ اشک شهر – م فرهنگ-خ فاطمی – خ ۸ بهشت۹_ ۱۱۱۴
میدان جلیلی- خ وصفنارد- خ زمزم- خ سجاد جنوبی – میدان بهاران – شهرک شریعتی – خ ماهان – عبدل آباد خ احسانی – خ شکوفه – خ بدر – نعمت آباد – خ طاهری – بزرگراه سعیدیخ طباطبایی۹_ ۱۱۱۵
خ رجایی-نژه ورند- خزانه خ عباسی-خ وحدت اسالمی-خ هاجری-خ بشرحق-خ رستمی-خ عباس زاده- خ علی یاری -خ ابریشم-خ قهرودی-خزانه شمالی-سمیعی-بزرگراه بعثت-خ صابونیان-خ زارعی-چهارراه باغ آذری-بخارائی شمالی-خیابان شهید بخارایی- خیابان شهید غفاری-خزانه شمالی-بهزادپور-۹_ ۱۱۱۶
بلوار پونک – بلوار همیال۱۱_ ۹۱۷
اراضی عباس آباد – خیابان‌های خشایار – آفریقا – محدوده خیابان‌های گاندی ۱ الی ۱۱۱۱_ ۹۱۸
دره زرنو-سنگان – کن – کوهسار – سولقان – شهرک بهاران – م دوم شهران-جنت آباد شمالی-امام زاده داود-کشار۹_ ۱۱۱۹
جنوب اتوبان بابایی از خیابان هنگام به طرف جنوب تا قریه لویزان و اتوبان بابایی به طرف غرب تامیدان ازگل پادگان قلعه سردار و جنوب اتوبان بابایی شهرک والیت و شهرک امید تا خیابان قنات کوثر به طرف جنوب۹_ ۱۱۲۰
شمس آباد و میدان هروی وقسمتی از خیابان مفتوحی۱۱_ ۹۲۱
جاده مخصوص کرج چهار راه ایران خودرو تا کیلومتر ۱۸۱۱_ ۹۲۲
محدوده شوش- انتهای اتابک-هاشم آباد- کیانشهر- شهرک سجادیه۱۱_ ۹۲۳
خ ابوذر – خ قفیلی – خ سجاد شمالی – شهردار منطقه ۱۷ – ۲۰ متری ابوذر -چهارراه یافت آباد – میدان بهار – شهرک چهار دولی – کارخانه شاهین – بیمارستان ضیاییان۹_ ۱۱۲۴
خیابان‌های گیشا – پیروزی – پرنده – امیر آباد – ضلع جنوب اتوبان حکیم – کردستان – امیر آباد شمالی – بلوچستان – کارگر شمالی و جنوبی – فاطمی – گمنام – مظفری خواه – میدان گل‌ها۹_ ۱۱۲۵
اراضی عباس آباد – خیابان‌های خشایار – آفریقا – محدوده خیابان‌های گاندی ۱ الی ۱۱۱۱_ ۹۲۶
شهرک وزارت دارایی-محدوده بین فلکه ۳و۴ تهرانپارس-محدوده شهرک قنات کوثر-محدوده بین فلکه ۳و۴ تهرانپارس-قسمتی از خاک سفید تهرانپارس-۹_ ۱۱۲۷
شهرک دارایی – یاخچی آباد – چهار صد دستگاه۱۱_ ۹۲۸
انتهای همت – اتوبان خرازی – شهرک باقری – خیابان ساحل۱۱_ ۹۲۹
سولقان – جاده امام زاده داود – فرحزاد – خیابان‌های سعادت آباد) ۱ الی ۹ -) سرو غربی – آزادگان – مخابرات – سعادت آباد – عالمه – شهرک بام تهران۹_ ۱۱۳۰
حافظ- غزالی- منوچهری-خ نوفل لوشاتو- خ فردوسی۱۱_ ۹۳۱
۱ شهران شمالی-ایرانپارس- داخلی دانشگاه آزاد-بولیوار۱۳_ ۱۳۲
۱ انتهای همت – اتوبان خرازی – شهرک باقری – خیابان ساحل۱۳_ ۱۳۳
شمال غربی میدان اختیاریه خیابان عین آبادی تا خیابان دولت- خیابان جهان پناه تا زیر اتوبان صدر خیابان دولت تا خیابان رحمانی خیابان پاسداران و بهستان ۷۱۱_ ۱۳۳۴
۱ درکه – اوین – سعادت آبد – عالمه شمالی۱۳_ ۱۳۵
۱ خیابان‌های چیذر- فرمانیه-جمشیدیه-کامرانیه-قیطریه۱۳_ ۱۳۶
۱ شمال خیابان دماوند-غرب خیابان آیت و قسمتی از خیابان میرفخرائی -شیرمرد و پدرثانی۱۳_ ۱۳۷
خ رودکی – خ آزادی – میدان جمهوری – خ ساسان – خ رودکی – نواب – خ آذربایجان – خ طوس – خ هاشمی – خ دامپزشکی – یادگار امام۱۱_ ۱۳۳۸
محدوده پل پنجم بلوار ابوذر – نبرد جنوبی تا دادگستری – خ ربذه تا شرق اتوبان بسیج – به سمت قصر فیروزه – جنوب خیابان پرستار و پاسدار گمنام – بلوار ابوذر پل سوم و چهارم میدان افراسیابی۱۱_ ۱۳۳۹
شمال جاده آبعلی از جشنواره به طرف جنوب تا بزرگراه رسالت و شهرک شاهد و خیابان اتحاد از جاده آبعلی به طرف شمال۱۱_ ۱۳۴۰
۱ بزرگراه فتح – ج قدیم کرج – خ ۱۷ شهریور – برزگراه فتح شهرک سینا۱۳_ ۱۴۱
۱ جهانی نسب – ایثار – دانش – فرشتگان۱۳_ ۱۴۲
۱ ابتدا و انتهای خیابان مغان و قسمتی از خیابان مژده و محدوده خیابان فرمانیه و دیباجی تا آذرمینا۱۳_ ۱۴۳
خ رضوان – خ قدرت پکی – ۴۵ متری زرند – شهرک توحید – خ شمشیری – خ جرجانی – ۱۶ متری امیری – خ امین الملک – خ لقمان حکیم۱۱_ ۱۳۴۴
خ جهانپناه-ضلع جنوب اتوبان محالتی-خ مخبرشمالی-شمال خ پاسدار گمنام-خ واضحی فرد-خ داورزنی-بلوار نیکنام-امام علی تقاطع پاسدار گمنام-میدان احمدی-خ ۱۷ شهریور کوچه باغ فرید-خ نظر آهاری-تونل امیرکبیر-خ کاظمی-۱۱_ ۱۳۴۵
غرب اتوبان باقری از زین الدین به طرف جنوب تا شمال خیابان سراج و شمال زین الدین خیابان استخر به طرف شمال و زین الدین به طرف شرق تا شهرک شهید بهشتی و جنوب زین الدین به طرف شرق تا منطقه میدان رهبر۱۱_ ۱۳۴۶
سیمای ایران – گل افشان – زرافشان-سیمان ایران خ ۱۱ و ۱۳ – ایوانک – پارک پردیسان-کوهستان – گلستان – ارغوان شرقی-ارغوان غربی۱۱_ ۱۳۴۷
۱ خیابان‌های چیذر- فرمانیه-جمشیدیه-کامرانیه-قیطریه۱۳_ ۱۴۸
۱ شهرک راه اهن – شهرک صدرا – میدان المپیک۱۳_ ۱۴۹
خ ابوذر- خ فراهانی – ۱۴ متری گلچین – میدان مقدم – خ عبید زاکانی – خ قزوین – خ مطهری جنوبی – خ سجاد شمالی – خ امین الملک بازار مبل – چهارراه یافت آباد –۱۱_ ۱۳۵۰
خ فداییان اسالم-خ شهرداری-میدان شوش-سه راه فرح آباد-اتوبان بعثت-شهرک ۱۴ معصوم-خ حیدری-خ سالمت- خ زرندی-خ نوروزی-شهرک سجادیه-خیابان وفا-خ شهرزاد-خزانه-بین فلکه اول و دوم عباسی-پرستویی-خ محمدی-خ همدانی-۱۱_ ۱۳۵۱
۱ خیابان‌های فرشته-ولیعصر-تختی-آقابزرگی -مهدیه- الهیه۱۳_ ۱۵۲
خ رضوان – خ قدرت پکی – ۴۵ متری زرند – شهرک توحید – خ شمشیری – خ جرجانی – ۱۶ متری امیری – خ امین الملک – خ لقمان حکیم۱۱_ ۱۳۵۳
۱ میمنت – خ بهنود – خ آزادی – خ جیحون۱۳_ ۱۵۴
۱ خیابان‌های میرداماد-شمال حقانی۱۳_ ۱۵۵
۱ ج قدیم – بلوار الغدیر شمالی – بلوار ۱۷ شهریور – بزرگراه فتح۱۳_ ۱۵۶
خ فلسطین – خ لبافی نژاد – خ انقالب – خ مظفر – خ شیخ هادی – خ ولیعصر – خ جمهوری- خ نوفل لوشاتو۱۳_ ۱۱۵۷
میدان باغچه بیدی- بلوار نیکنام-خ دهم فروردین-خ تاجری-خ نبرد-خ لرستانی-خ فرزانه-خ نبرد شمالی-خ دریاباری-خ درودیان-خ دلگشا-بیمارستان فجر-خ دهقان-اول و دوم نیروی هوایی۱۱_ ۱۳۵۸
۱ خیابان پاسداران شمالی و قسمتی از محدوده فرمانیه و شهرک شهید چمران ودیباجی شمالی۱۳_ ۱۵۹
۱ خیابان شاهین – سردارجنگل – ۳۵ متری گلستان – عدل و میرزابابایی۱۳_ ۱۶۰
خ وزرا – ۸ قائم مقام-میرزای شیرازی – قائم مقام فراهانی-ولیعصر – ساعی – دلبسته-م آرژانتین – بلوار بیهقی – ۱۹ بخارست ۱۵ – وزرا ۱۹-۱۷-۱۵-۱۳-۹-۷-۳ های خیابان-بخارست۱۱_ ۱۳۶۱
شمال اتوبان بابایی از حکیمیه تا شهرک هوا فضا و قسمتی از شهرک حکیمیه و غرب خیابان اتحاد به طرف جنوب تا جاده آبعلی۱۱_ ۱۳۶۲
۱ خیابان آزادشهر – بلوار گیاه شناسی – بعد از چهار راه ایران ناسیونال۱۳_ ۱۶۳
۱ ج قدیم – بلوار الغدیر شمالی – بلوار ۱۷ شهریور – بزرگراه فتح۱۳_ ۱۶۴
۱ مسعودیه- اقا نور-۱۳_ ۱۶۵
خیابان‌های امامزاده قاسم-دزاشیب-مژده شمال نیاوران-فرمانیه-الهیه-طباطبایی-شمال تجریش-کاخ سعدآباد۱۳_ ۱۵۶۶
جاده مخصوص کرج -اتوبان فتح – خیابان عاشری۱۵_ ۱۳۶۷
شهرک راه اهن – شهرک صدرا – میدان المپیک۱۵_ ۱۳۶۸
تقاطع بزرگراه رسالت و اتوبان باقری تا خیابان ۱۹۶ به طرف شرق تا فلکه سوم تهرانپارس و خیابان فرجام از اتوبان باقری به طرف شرق تا شمال فلکه اول تهرانپارس و شرق و غرب اتوبان باقری از تقاطع گلبرگ به طرف جنوب تا خیابان دماوند۱۳_ ۱۵۶۹
خ فلسطین – خ لبافی نژاد – خ انقالب – خ مظفر – خ شیخ هادی – خ ولیعصر – خ جمهوری- خ نوفل لوشاتو۱۵_ ۱۳۷۰
خراسان-متخاوری- ری۱۵_ ۱۳۷۱
خیابان‌های چیذر- فرمانیه-جمشیدیه-کامرانیه-قیطریه۱۵_ ۱۳۷۲
شریعتی – طالقانی-بهار شمالی – داخلی ورزشگاه شیرودی-بهار جنوبی – ک بوربور-طالقانی – قرنی-خ سمیه – تقاطع طالقانی – قرنی۱۳_ ۱۵۷۳
دریاچه چیتگر – انتهای همت – ایران مال -شهرک باقری – نمونه۱۵_ ۱۳۷۴
خیابان‌های مجیدیه- ۲۰ متری- قسمتی ازخواجه عبداهلل- حاجی پور۱۵_ ۱۳۷۵
بلوار تعاون -بلوار آالله – شربیانی-شهرزیبا- اتوبان حکیم۱۵_ ۱۳۷۶
یاخچی آیاد – نازی آباد – خ بهمنیار – خانی آباد – میدان تره بار – عبدل آباد – بزرگره تندگویان –۱۵_ ۱۳۷۷
خ بوعلی- بوستان مادر-۱۵_ ۱۳۷۸
خیابان‌های میرداماد-شمال حقانی۱۵_ ۱۳۷۹
اشرفی – پارک – همای جنوبی-اشرفی پونک – چهار باغ – هلیکوپتر سازی-همیال – پارک – گلستان۱۵_ ۱۳۸۰
گیشا – فروزان فر – خ فاضل-اسکندری – باقرخان – نصرت-جالل آل احمد – زیر پل گیشا-جالل آل احمد – کارگر – خ فاطمی-امیر آباد شمالی – کارگر شمالی – دانشگاه تهران۱۳_ ۱۵۸۱
شرق خیابان گرگان تا میدان امام حسین-شمال خیابان دماوند۱۵_ ۱۳۸۲
سعادت آباد -تعاونی هفتگانه-کوی فراز – الدن غربی – نیلوفر غربی-بلوار ۲۴ متری سعادت آباد -دوم غربی-دوم شمالی- دوم جنوبی- کوی فراز۱۳_ ۱۵۸۳
بزرگراه فتح – ج قدیم کرج – خ ۱۷ شهریور – برزگراه فتح شهرک سینا۱۵_ ۱۳۸۴
خ مجاهدین-خ فخرآباد-اداره برق شهدا-خ خورشید-خ مازندران-خ ایران-سه راه خیام-خ ۱۷ شهریور جنوبی-تونل امیرکبیر-خ افروز-خ پیروزی-خ شیخ الرئیس-مهمات سازی- مجلس شورای اسالمی۱۳_ ۱۵۸۵
تقاطع بزرگراه رسالت و اتوبان باقری به طرف غرب تا خیابان مدائن و بزرگراه رسالت خیابان رشید به طرف جنوب تا شمال خیابان دماوند۱۳_ ۱۵۸۶
کوچه جاللیه – داخلی داشنگاه تهران-طالقانی – م فلسطین-بلوار کشاورز – عبداله زاده-بلوار نادری – وصال شیراز-بلوار کشاورز- خ شوریده – هما – سعید-خ حجاب-باباطاهر – مظفری خواه – ورزشگاه حجاب-فلسطین – دمشق – برادران – مظفر-خ فاطمی – محدوده سازمان آب۱۳_ ۱۵۸۷
خیابان‌های شریعتی-اندرزگو-فرمانیه-یاسر-طالکوب-الهیه-زرگنده۱۵_ ۱۳۸۸
شهرک ولیعصر – کوی زاهدی – بزرگراه سعیدی – پاسگاه نعمت آباد – خ زمزم – میدان بهاران – ج ساوه – نعمت آباد – خالزیر – دولتخواه۱۳_ ۱۵۸۹
کیانشهر بلوار امام رضا روانبخش-کیانشهر خ ابراهیمی-شهرک شاهد مجتمع زیتون سعیدیه-کیانشهر رجبزاده شمالی-تره بار ماهی فروش‌ها تاخواجوی کرمانی۱۳_ ۱۵۹۰
خیابان‌های ولنجک-زعفرانیه -محمودیه-آصف۱۵_ ۱۳۹۱
جاده مخصوص کرج – خیابان جالل – اتوبان فتح کیلومتر ۱۶ – شهرک سینمایی۱۵_ ۱۳۹۲
خیابان شیراز شمالی- خیابان دانشور-چهار راه شیراز-خ ونک – خ دانشور شرقی – خدامی-ارمغان غربی – شهید بهرامی – مهرشاد-آفریقا – جردن – گلشهر – گلفام – ناهید شرقی۱۳_ ۱۵۹۳
شمال شمیران نو تا شمال میدان الغدیر خیابان هنگام از شمیران نو تا اتوبان زین الدین و شمال منطقه اوقاف وقسمتی از شمالغرب خیابان سراج۱۳_ ۱۵۹۴
خیابان ستارخان – شهرارا- خیابان سازمان آب-باقرخان- گیشا- کاشانی پور۱۵_ ۱۳۹۵
جمهوری نبش کارگر – جمهوری خ اردیبهشت – خ امام خمینی – خ پاستوریزه آژیده – جنب بیمارستان لقمان – خ شکوفه خ نواب – میدان رشدیه -خ گلشن – خ دانشگاه جنگ – خ پیروز – خ آزادی خ زارع روبروی دانشگاه جنگ – خ آزادی خ بهزاذ۱۳_ ۱۵۹۶
کوچه بهبهانی تا بازارچه سلطانی-بیمارستان بازرگان تا سه راه امین حضور-اطراف امامزاده یحیی-بازار بین الحرمین تا کوچه مسجد جامع-محدوده تکیه رضاقلی خان- جنوب پامنار۱۳_ ۱۵۹۷
خیابان‌های یخچال-پاسداران-سوری -احتشامیه-چیذر-صالح حسینی-دولت-راستوان-بهداد -۴ راه قنات- شرق کماسایی-غرب بزرگراه صیاد-طالقانی-کاوه-دیباجی-سه راه منظریه-شرق نجف آبادی-یارمحمدی- محسنیان۱۳_ ۱۵۹۸
خیابان‌های ولیعصر – بلوار ناهید – خیابان هتل استقالل – داخلی پارک ملت – خیابان سعادت آباد – بلوار ۲۴ متری سعادت آباد – خیابان الدن غربی – کوی فراز۱۵_ ۱۷۹۹
شیخ فضل ا.. – خ گیشا محدوده ۲۱ تا ۴۲- مرزداران – البرز – سپهر – جانبازان-جالل ال احمد – سازمان آب – خ ابراهیمی-خسرو شمالی – ستارخان – کوهدشت-اطاعتی – جالل ال احمد – پاس فرهنگیان۱۵_ ۱۷۱۰۰
خیابان‌های نفت- شمال میرداماد-شمس تبریزی۱۷_ ۱۵۱۰۱
حافظ- غزالی- منوچهری-خ نوفل لوشاتو- خ فردوسی۱۷_ ۱۵۱۰۲
خیابان‌های آصف-شرق وجنوب ولنجک-زعفرانیه-تجریش-کاخ سعداباد-مقدس اردبیلی۱۷_ ۱۵۱۰۳
خیابان آزادشهر – بلوار گیاه شناسی – بعد از چهار راه ایران ناسیونال۱۷_ ۱۵۱۰۴
شاهین جنوبی – بلوار آیت اهلل کاشانی – الهی -بلوار فردوس – خیابان ورزی – سازمان برنامه۱۷_ ۱۵۱۰۵
مدار داخلی پادگان نیروی دریایی کوهک- خیابان هنگام و محدوده مسکونی شرکت واحد و خیابان هنگام از تقاطع فرجام تا تقاطع دردشت- جنوب و شمال خیابان فرجام۱۵_ ۱۷۱۰۶
بلوار پاکنژاد – سعادت آباد – سرو-سعادت آباد – بلوار بهزاد-سعادت آباد بلوار پاکنژاد-سعادت آباد بلوار پاکنژاد- جنب شهروند-شهرک غرب خیابان خوارزم – خیابان ایوانک-خیابان درخشان- کوی فراز – تعاونی هفتگانه – الدن غربی۱۵_ ۱۷۱۰۷
نازی آباد – شهید رجایی – یاخچی آباد – اتوبان تندگوییان – میدان بهمن – خانی آباد – جوادیه – دشت آزادگان۱۵_ ۱۷۱۰۸
از ضلع جنوب مدرسه شهید مطهری تا خ ایران۱۷_ ۱۵۱۰۹
شهرک قصرفیروزه-خ تختی-خ سوم و چهارم افسریه۱۷_ ۱۵۱۱۰
شهرک پاسارگاد – شهرک گلدیسان-پیام – پیوند – پویش – شهرک مخابرات-بلوار پیام – مخابرات – فرحزاد – آسمان۱۵_ ۱۷۱۱۱
کاروان سه راه سنگی – جاده مخصوص کرج کیلومتر ۱۸ – به سمت کرج۱۷_ ۱۵۱۱۲
خیابان دانشکده و جنوب میدان الغدیر تا مجتمع مسکونی شرکت واحد و میدان الغدیر به طرف شمال و خیابان تکاوران و خیابان فرجام محدوده خیابان ۴۱ به طرف جنوب تا خیابان مدائن و میدان ۱۷۱۵_ ۱۷۱۱۳
خیابان‌های آفریقا – جردن-خیابان‌های شریعتی-یخچال-دولت-ظفر-زرگنده-میرداماد-بهروز-نسا- کازرون-تونل نیایش۱۵_ ۱۷۱۱۴
اتوبان اهنگ-خ نبرد۱۷_ ۱۵۱۱۵
خیابان شادمان -خیابان بهبودی -خیابان تیموری -خیابان صالحی۱۷_ ۱۵۱۱۶
خ رباط کریم نهر فیروز آباد – خ جعفری – بازارچه شهدای عباسی- جوادیه خ ۲۰ متری نوروزی و ۱۰ متری اول و دوم – خ قلعه مرغی – خ بلورسازی – انتهای خ ابوذر به طرف قلعه مرغی – خ لطیفی – اتوبان تندگویان۱۵_ ۱۷۱۱۷
شرق خیابان شریعتی تا خیابان دبستان -سبالن شمالی-سلیمی-معلم تا خیابان ارامنه -شریعتی تقاطع خیابان مطهری رو به باال-پلیس-اجاره دار۱۵_ ۱۷۱۱۸
ضلع جنوب محالتی-خ بهزادی منش-م امام حسن-خ دهم فروردین-پاسدار گمنام-شاهد-خ مخبر- خ قوامی-تکیه اکبرآبادی-خ شکوفه-خ کرمان۱۵_ ۱۷۱۱۹
پخش دارو۱۵_ ۱۷۱۲۰
شرق خیابان گرگان تا میدان امام حسین-شمال خیابان دماوند۱۷_ ۱۵۱۲۱
خ قزوین – خ شهیدان – خ حسام الدین – خ غفوری -خ گلستانی – انتهای دستغیب – خ هاشمی – خ امام خمینی – خ سبحانی –۱۵_ ۱۷۱۲۲
خ ابوریحان – خ ولیعصر – خ جمهوری – خ نوفل لوشاتو – خ لبافی نژاد۱۷_ ۱۵۱۲۳
خ دماوند – خ اشراقی -خ غفاری-خیابان حجت-خ میر قوامی-خیابان برادران رستمی۱۷_ ۱۵۱۲۴
بلوار آسیا -بلوار سرو -اتوبان باکری -بلوار آیت اهلل کاشانی – خیابان کیهان۱۷_ ۱۵۱۲۵
جاده مخصوص حدفاصل خیابان ۵۲ تا کیلومتر ۱۵- مسکونی چیتگر -چهار راه ایران خودرو تا زامیاد-جاده مخصوص در درب ۱۳ ایران خودرو تا سراه شهریار۱۵_ ۱۷۱۲۶
دانشگاه آزاد شمال و خیابان امین و سازمان آب از وفادار به طرف جنوب و غرب خیابان اتحاد از شمال به طرف جنوب و بزرگراه زین الدین از حکیمیه به طرف غرب تا خیابان استخر۱۵_ ۱۷۱۲۷
بهبودی – آزادی۱۵_ ۱۷۱۲۸
شهرک لتمان – شهرک راه اهن۱۷_ ۱۵۱۲۹
خیابان‌های میرزای شیرازی – سرافراز – کوه نور – دریای نور – کریمخان – حافظ شمالی – طالقانی – برادران مظفر – حافظ – نجات الهی – ولیعصر – کریمخان – حافظ – زرتشت شرقی – گالبی – بلوار کشاورز – فلسطین – شمال شرق میدان ولیعصر – محدوده کوچه فرخی۱۵_ ۱۷۱۳۰
قسمتی از شهرک محالتی-تصفیه خانه شماره ۵- منطقه دارآباد-منطقه آجودانیه-محدوده خ لنگری۱۷_ ۱۵۱۳۱
خیابان‌های بهار شیراز – سلیمان خاطر – سهروردی – سپهبد قرنی – مفتح – ایرانشهر – کریمخان – بهشتی – مطهری – علی اکبری – صابونچی – نقدی – سمیه – مفتح – موسوی – کریمخان – حافظ شمالی – آبان شمالی۱۵_ ۱۷۱۳۲
بزرگراه فتح – ج قدیم کرج – خ ۱۷ شهریور – برزگراه فتح شهرک سینا۱۷_ ۱۵۱۳۳
سعادت آباد -تعاونی هفتگانه-کوی فراز – الدن غربی – نیلوفر غربی-بلوار ۲۴ متری سعادت آباد – دوم غربی-دوم شمالی- دوم جنوبی- کوی فراز۱۵_ ۱۷۱۳۴
سعادت آباد -تعاونی هفتگانه-کوی فراز – الدن غربی – نیلوفر غربی-بلوار ۲۴ متری سعادت آباد – دوم غربی-دوم شمالی- دوم جنوبی- کوی فراز۱۵_ ۱۷۱۳۵
۱۵_ ۱۷۱۳۶
خیابان‌های یخچال-پاسداران-سوری -احتشامیه-چیذر-صالح حسینی-دولت-راستوان-بهداد -۴ راه قنات-شرق کماسایی-غرب بزرگراه صیاد-طالقانی-کاوه-دیباجی-سه راه منظریه-شرق نجف آبادی-یارمحمدی- محسنیان۱۵_ ۱۷۱۳۷
از غرب خیابان ظهیرالسالم خ مصباح تا خ سعدی -از وزارت فرهنگ غرب خ بهارستان تا خیابان قائدی۱۷_ ۱۹۱۳۸
خیابان‌های میرزای شیرازی – سرافراز – کوه نور – دریای نور – کریمخان – حافظ شمالی – طالقانی – برادران مظفر – حافظ – نجات الهی – ولیعصر – کریمخان – حافظ – زرتشت شرقی – گالبی – بلوار کشاورز – فلسطین – شمال شرق میدان ولیعصر – محدوده کوچه فرخی۱۷_ ۱۹۱۳۹
۱۷ تهرانسر – آزادگان – استقالل۱۹_۱۴۰
خ مجاهدین-خ فخرآباد-اداره برق شهدا-خ خورشید-خ مازندران-خ ایران-سه راه خیام-خ ۱۷ شهریور جنوبی-تونل امیرکبیر-خ افروز-خ پیروزی-خ شیخ الرئیس-مهمات سازی- مجلس شورای اسالمی۱۷_ ۱۹۱۴۱
شرق خیابان شریعتی تا خیابان دبستان -سبالن شمالی-سلیمی-معلم تا خیابان ارامنه -شریعتی تقاطع خیابان مطهری رو به باال-پلیس-اجاره دار۱۷_ ۱۹۱۴۲
فاز ۱ و ۳ اکباتان-فاز ۲ اکباتان-فاز ۲ و ۳ اکباتان – خ جناح-مسیر تغذیه-۱۹_ ۱۷۱۴۳
خیابان‌های بهار شیراز – سلیمان خاطر – سهروردی – سپهبد قرنی – مفتح – ایرانشهر – کریمخان – بهشتی – مطهری – علی اکبری – صابونچی – نقدی – سمیه – مفتح – موسوی – کریمخان – حافظ شمالی – آبان شمالی۱۷_ ۱۹۱۴۴
خ تختی تاابتدای خ خیام-خ چراغ برق تا باغ ایلچی-خ خیام بازار آل یاسین-بانک کارگشایی تا خ کرمانی محدوده جنوبغرب-میدان شاپور بیمارستان رازی بازارچه مرادخانی۱۷_ ۱۹۱۴۵
بلوار پاکنژاد – سعادت آباد – سرو-سعادت آباد – بلوار بهزاد-سعادت آباد بلوار پاکنژاد-سعادت آباد بلوار پاکنژاد- جنب شهروند-شهرک غرب خیابان خوارزم – خیابان ایوانک-خیابان درخشان- کوی فراز – تعاونی هفتگانه – الدن غربی۱۷_ ۱۹۱۴۶
میدان جلیلی- خ وصفنارد- خ زمزم- خ سجاد جنوبی – میدان بهاران – شهرک شریعتی – خ ماهان – عبدل آباد خ احسانی – خ شکوفه – خ بدر – نعمت آباد – خ طاهری – بزرگراه سعیدیخ طباطبایی۱۷_ ۱۹۱۴۷
خیابان دماوند از ابراهیم آباد به طرف غرب تا خیابان زرکش و خیابان دماوند از آیت به طرف شرق تا خیابان رشید۱۷_ ۱۹۱۴۸
-خیام خ۱۷_ ۱۹۱۴۹
خیابان آزادی – توحید -خیابان ستارخان – پرچم – رودکی۱۹_ ۱۷۱۵۰
بهبودی – آزادی۱۷_ ۱۹۱۵۱
بوستان مادر خ بوعلی غربی خ پامچال -شهرک سعیدیه شهرک شهدا۱۹_ ۱۷۱۵۲
جنوب اتوبان بابایی از خیابان هنگام به طرف جنوب تا قریه لویزان و اتوبان بابایی به طرف غرب تامیدان ازگل پادگان قلعه سردار و جنوب اتوبان بابایی شهرک والیت و شهرک امید تا خیابان قنات کوثر به طرف جنوب۱۷_ ۱۹۱۵۳
میدان صنعت – بلوار پاکنژاد – خیابان‌های حسن صیف – گلستان – خوردین – ایران زمین – هرمزان – پیروزان – مهستان – بلوار دریا – توحید ۲ – نبش خیابان ۴ بلوار دریا – نبش خیابان ۴ گلستان شمالی – مجتمع مهستان۱۷_ ۱۹۱۵۴
خ شهرداری تا کاج جوانان تا محدوده بلور فروش‌ها-میدان شوش تا مهدیه-میدان هرندی- از میدان شوش تا شمال صاحب جمع-میدان شوش-خ شوش میدان هرندی و خیابان هرندی-محدوده شمالشرقی میدان شوش و مسقف بازار-۱۷_ ۱۹۱۵۵
میدان آزادی – اکباتان – شمال جاده مخصوص – خیابان‌های بیمه- داخل شهرک اکباتان۱۹_ ۱۷۱۵۶
خ ۴۵ متری زرند – خ تولید دارو – خ طالقانی -کوی فردوس خ امام زمان – خ پرسی گاز – خ نورد – بلوار وثوقی – خ ۱۷ شهریور خ طاووس – خ انصاری – خ مختاری – بلوار الغدیر جنوبی – چهارراه قهوه خانه – خ مرتضی زندیه – مجتمع بهاران – خ بی گلو – بلوار مدائن – شهرک صائب الزمان – شهرک ئلیعصر – خ بافان – خ شپیده – بلوار معلم۱۷_ ۱۹۱۵۷
۱۷_ ۱۹۱۵۸
شمس آباد و میدان هروی وقسمتی از خیابان مفتوحی۱۹_ ۱۷۱۵۹
جاده مخصوص کرج -اتوبان فتح – خیابان عاشری۱۹_ ۱۷۱۶۰
از میدان امام خمینی ابتدای الله زار تا خیابان جمهوری۱۹_ ۱۷۱۶۱
شهرک فکوری -بزرگراه جناح بطرف شرق- طرشت – خیابان آزادی شمال تا قبل از اتوبان یادگار امام۱۷_ ۱۹۱۶۲
خ قزوین – خ رنجبر- خ نهر فیروز آباد – خ بهمن نوروزی – خ بریانک – بزرگراه نواب – خ سجاد شمالی – خ امین الملک۱۷_ ۱۹۱۶۳
۱۷ خ هشتم نیروی هوایی میدان کالهدوز ضلع غرب۱۹_۱۶۴
خیابان شاهد تا نبش خیابان واحد پنجم ارتفاعات محالتی شهرک قائم اتوبان ارتش تا انتهای شهرک قائم۱۷_ ۱۹۱۶۵
شریعتی – طالقانی-بهار شمالی – داخلی ورزشگاه شیرودی-بهار جنوبی – ک بوربور-طالقانی – قرنی-خ سمیه – تقاطع طالقانی – قرنی۱۷_ ۱۹۱۶۶
میدان صنعت – بلوار پاکنژاد – خیابان‌های حسن صیف – گلستان – خوردین – ایران زمین – هرمزان۱۷_ ۱۹۱۶۷
خ وزرا – ۸ قائم مقام-میرزای شیرازی – قائم مقام فراهانی-ولیعصر – ساعی – دلبسته-م آرژانتین – بخارست ۱۵ – وزرا ۱۹-۱۷-۱۵-۱۳-۹-۷-۳ های خیابان-بخارست ۱۹ – بیهقی بلوار۱۷_ ۱۹۱۶۸
قسمتی از شهرک محالتی-تصفیه خانه شماره ۵- منطقه دارآباد-منطقه آجودانیه-محدوده خ لنگری۱۹_ ۱۷۱۶۹
منطقه آجودانیه-محدوده‌ی دارآباد-قسمتی از بلوار نیروی زمینی-منطقه دارآباد۱۹_ ۱۷۱۷۰

ارسال نظر

تلفن تماس 0910.179.0270