خرید هش برد s9j

خرید پاور ماینر m3

خرید پاور ماینر m3

خرید پاور ماینر m3
خرید پاور ماینر m3

خرید پاور ماینر m3

پاور ماینر یکی‌از اجزای اساسی دستگاه ماینر میباشد، که وظیفه جابجایی برق به اجزا گوناگون ماینر را داراست.
‌پاور ماینر در سبک و اندازه های متفاوتی وجود دارد‌بیان این نکته دارای اهمیت میباشد که در به کارگیری از دستگاه ماینر می بایست مراقب بود که پاور دستگاه در اثر دمای زیاد و یا نواسانات برق نسوزد.
‌در وضعیت کلی عمل ماینر تبدیل ‌ولتاژ AC به ولتاژهای متفاوتی از DC ‌‌می باشد؛ یعنی به شیوه سوئیچینگ، فعالیت رگولاسیون را اعمال می‌دهد‌.

نواسانات برق شهری پاور های ماینر را از سریع از بین میبرد و همچنین به هشبرد ماینر آسیب های زیادی وارد می کند

نکته مهم : جهت جلوگیری از خسارت های نواسان برق میبایست قبل از پاور ماینر یک نوانسانگیر برق مناسب برای ماینر خود تهیه کنید

برای تهیه دستگاه نواسانگیر برق ماینر کلیک کنید و با مشاوران کاهنده برق مشورت نمایید

ارسال نظر

مشاوره واتساب