معرفی بهترین ماینر های کم مصرف خانگی

معرفی بهترین ماینر های کم مصرف خانگی

معرفی بهترین ماینر های کم مصرف خانگی بر اساس درآمد جریان مصرفی

معرفی بهترین ماینر های کم مصرف خانگی
معرفی بهترین ماینر های کم مصرف خانگی

معرفی بهترین ماینر های کم مصرف خانگی

در این ویدیو به بررسی برخی از دستگاه های ماینر در ایران میپردازیم

کلیک کنید => روش کاهش مصرف برق ماینر را هم بخوانید

دستگاه کاهش مصرف برق ماینر
دستگاه کاهش مصرف برق ماینر

معرفی برخی ماینر های بسیار قوی در دنیا

دستگاه شماره ۱- Innosilicon A10 Pro+ ETHMiner

مشخصات جریان مصرفی فقط ۶ آمپر ==> درآمد روزانه ۴۴ دلار

Innosilicon A10 Pro+ ETHMiner
Innosilicon A10 Pro+ ETHMiner

دستگاه شماره ۲- Innosilicon A10

مشخصات جریان مصرفی فقط ۴ آمپر ==> درآمد روزانه ۲۹ دلار

دستگاه شماره ۳- Bitmain Antminer S19 Pro

مشخصات جریان مصرفی ۱۴.۵ آمپر ==> درآمد روزانه ۲۰ دلار

دستگاه شماره ۴- ++MicroBT Whatsminer M30S

مشخصات جریان مصرفی ۱۵.۵ آمپر ==> درآمد روزانه ۲۰ دلار

دستگاه شماره ۴- iBeLink BM-K1

مشخصات جریان مصرفی ۳.۷ آمپر ==> درآمد روزانه ۲۰ دلار

دستگاه شماره ۵- Bitmain Antminer S19j Pro

مشخصات جریان مصرفی ۱۳.۸ آمپر ==> درآمد روزانه ۱۸ دلار

دستگاه شماره ۶- +MicroBT Whatsminer M30S

مشخصات جریان مصرفی ۱۵.۴ آمپر ==> درآمد روزانه ۱۷ دلار

ارسال نظر

تلفن تماس 0910.179.0270