معرفی ۳ کاهنده برق پر فروش

دستگاه شماره ۱ :

دستگاه کاهنده برق تک فاز

ظرفیت آمپر دهی تا ۴۵ آمپر

معرفی 3 کاهنده برق پر فروش
معرفی ۳ کاهنده برق پر فروش

برای خرید دستگاه کاهش مصرف برق کلیک کنید

دستگاه شماره ۲

دستگاه کاهنده برق ۳ فاز

ظرفیت آمپر دهی ۱۸۰ آمپر

معرفی 3 کاهنده برق پر فروش
معرفی ۳ کاهنده برق پر فروش

برای خرید دستگاه کاهش مصرف برق کلیک کنید

معرفی ۳ کاهنده برق پر فروش

دستگاه شماره ۳

دستگاه کاهنده تک فاز مدل نمایشگر

ظرفیت آمپر دهی تا ۴۵ آمپر

معرفی 3 کاهنده برق پر فروش
معرفی ۳ کاهنده برق پر فروش

برای خرید دستگاه کاهش مصرف برق کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید