کاهنده برق 63 آمپر سه فاز KMB

بانک خازنی سه فاز

بانک خازنی سه فاز

کلیک کنید => فروش بانک خازنی سه فاز

بانک خازنی سه فاز

بانک خازنی سه فاز
بانک خازنی سه فاز

استفاده از خازنها جهت تولیدکننده بار راکتیو به منظور تنظیم و کنترل ولتاژ و جلوگیری از نواسانات قدرت در شبکه ها و تصحیح ضریب قدرت در مصرف کننده ها به علت ارزانی و سادگی سیستم آن، بسیار متداول است. در یک مصرف کننده الکتریکی غیر اهمی بین ولتاژ و جریان، اختلاف فازی وجود دارد (φ۱). جریانی که مصرف کننده از شبکه می گیرد دو جزو اکتیو (IP) و راکتیو  (Iq) دارا میباشد. اگر یک خازن را به دو سر بار، متصل کنیم جریانی (Ic)  که از شبکه می گیرد در خلاف جهت جریان غیر مفید بار است.

پس جریان مفیدی که از شبکه کشیده میشود کاهش خواهد یافت . در این شرایط زاویه جدید بین جریان و ولتاژ (φ۲) کم میشود. یعنی دیگر در شرایط جدید، ضریب توان  cos(φ۲)بزرگتر شده و هر اندازه زاویه کوچکتر باشد متناسب با آن، قدرت اکتیو بیشتر و قدرت راکتیو کمتر خواهد شد.

اتصال خازن به شبکه:

خازنهای اصلاح ضریب توان بایستی در شبکه بصورت موازی قرار گیرند . برای انجام اینکار در شبکه های تکفاز باید به فاز و نول وصل شوند و در شبکه های سه فاز پس از اتصال بصورت ستاره یا مثلث آنگاه به سه فاز متصل می شوند .

این خازنها باید از انواعی انتخاب شوند که بتوانند دایمی در مدار قرار گیرند پس باید بتوانند ولتاژ شبکه را تحمل کنند در محاسبه خازن از انواعی استفاده می شود که ولتاژ مجاز آنها ۱۵% بیشتر از ولتاژ شبکه باشد .

▪ مزایای استفاده از خازن:

خازنهای مورد استفاده در شبکه های برق دارای اثرات مختلفی هستند که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:

ـ کاهش مولفه پس فاز جریان مدار

ـ تنظیم ولتاژ و ثابت نگهداشتن آن به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت به دستگاهها

ـ کاهش تلفات سیستم به دلیل کاهش جریان (R*I²)

ـ کاهش توان راکتیو در سیستم به دلیل کاهش جریان

ـ بهبود ضریب توان شبکه

ـ به تعویق انداختن و یا به طور کلی حذف کردن هزینه های لازم برای ایجاد تغییرات در سیستم

ـ افزایش درآمد ناشی از افزایش ولتاژ و جبران بار راکتیو

کلیک کنید => فروش بانک خازنی سه فاز

انواع خازنهای قدرت:

۱)   خازن روغنی: که برای استفاده در MV مناسب است. از ایرادات این خازن می توان به سنگینی، نشت روغن و تلفات بیشتر (۳ تا ۴ درصد ظرفیت خازن) اشاره نمود.

۲)     خازن گازی: که می توان از آن در LV و MV استفاده کرد ولی قیمت بالائی دارد.

۳)     خازن خشک یا سیلندری: که دارای مزیتهای زیر می باشد:

a.      طول عمر زیاد

b.      حجم کم

c.      تلفات کم

d.      سیستم خود ترمیمی

e.      غیر قابل انفجار و اشتعال

f.        سازگار با محیط زیست.

۴)     خازن موتوری و روشنائی: از جمله مزایای این خازنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

a.      افزایش گشتاور کاری در موتورها

b.      بهبود ضریب توان لامپهای تخلیه گازی و کاهش جریان الکتریکی

نکات:

·         خازنها دارای مقاومت تخلیه هستند که بصورت موازی با آن بسته می شوند.

·         ظرفیتهای متعارف موجد عبارتند از: ۷.۵، ۱۵، ۳۰و … KVAR و نیز ۱۲.۵، ۲۵، ۵۰  و … KVAR

تعیین ضریب توان ( (cosφ

کلیک کنید => فروش بانک خازنی سه فاز

بانک خازنی سه فاز
بانک خازنی سه فاز

 روشهای تعیین میزان ضریب توان عبارتند از:

الف) توسط دستگاه ضریب توانسنج: در این حالت ضریب توان مستقیماً قابل خواندن است.

ب ) با استفاده از مقدار مصرف ماهانه: ضریب توان در این روش با تقسیم توان راکتیو مصرفی به توان اکتیو مصرف شده در یک دوره کنتور خوانی، قابل محاسبه است.

ج) به کمک سنجش تعداد دور کنتورهای اکتیو و راکتیو: در این روش تعداد دور کنتورها در یک زمان معین، شمارش شده و سپس با داشتن عدد ثابت کنتورها ( تعداد دور به ازای یک کیلووات ساعت یا یک کیلو وار ساعت) ضریب توان متوسط محاسبه میشود.

برای دقت در اندازه گیری، آزمایش چندبار، تکرار و در نهایت حد وسط، محاسبه و ملاک عمل قرار میگیرد.

محاسبه توان خازن:

پس از مشخص شدن مقدار ضریب توان موجود، محاسبه خازن برای جبران توان راکتیو و اصلاح ضریب توان، انجام میشود. معمولاً این جبرانسازی برای ضریب قدرت بین ۰.۸۵ تا ۰.۹۵ انجام میشود. از جبرانسازی ضریب قدرت بیش از ۰.۹۵ باید اجتناب شود. زیرا در این شرایط علاوه بر نیاز به میزان قابل ملاحظه ای از خازن برای تامین قدرت راکتیو، هادیها به دلیل عبور جریان زیاد راکتیو تحت تنش قرار گرفته و نیز ممکن است در شبکه مصرف کننده افزایش ولتاژ نامطلوبی ایجاد شود.

روشهای متداول برای محاسبه توان خازن مورد نیاز به این شرح است:

کلیک کنید => فروش بانک خازنی سه فاز

الف) روش ضریب قدرت تصحیح شده:

در این روش با استفاده از جدول و به کمک فرمول (توان خازن مورد نیاز=fXpXФC)، محاسبه میشود. مقدار( Cos(φ۱  ضریب قدرت فعلی سیستم است که قبلاً روش محاسبه آن ذکر شد و (Cos(φ۲ضریب قدرت مورد انتظار است.

ـ : ФC توان خازن مورد نیاز [KVAR]

ـ P: توان اکتیو مصرف کننده [KW]

ـ f: ضریب تبدیل (که از جدول به دست میآید)

ب) روش دوم محاسبه:

(Q=Px(tgφ۱-tgφ۲

در این فرمول، ۱φ ضریب فعلی و ۲φ ضریب است که میخواهیم به آن برسیم، همینطور P توان اکتیو میباشد.

ج ) روش استفاده از نمودار:

در این روش به کمک نمودار و با معلوم بودن توان اکتیو مصرف کننده و ضریب توان مورد انتظار، مقدار توان خازن مورد نیاز مشخص می شود.

روشهای جبرانسازی:

۱-     انفرادی:

در این روش، خازن موازی با load قرار می گیرد. از این روش عمدتا برای جبرانسازی توان رآکتیو بی باری ترانسفورماتور، موتورهای دائم کار و موتورهای کم بار و یا با کابل طولانی استفاده می شود.

از مزایای آن می توان به پاک شدن شبکه داخلی از توان رآکتیو و مخارج کمتر اشاره کرد.

در عین حال معایب زیر نیز وجود دارند:

–         جبران سازی در تمام کارخانه پخش می شود.

–         نصب پیچیده تری دارد.

–         نظر به عدم توجه به ضریب همزمانی خازن بیشتری مورد نیاز است.

۲-     گروهی:

برای دستگاههایی استفاده می شوند که بصورت گروهی (مصارف سلفی سنگین درصورت بکار گرفته شدن همزمان) نصب می شوند. در این روش بجای استفاده از خازنهای مختلف کوچک، از یک خازن بزرگ استفاده می شود.

این نوع جبران سازی، مشابه انفرادی، ولی اقتصادی تر می باشد. ولی تنها برای مصرف کننده های گروهی قابل استفاده می باشند.

۳-     جبران سازی مرکزی:

در این روش، خازنها در ورودی برق اصلی قرار داده می شوند و تمام توان رآکتیو را پوشش می دهند. با این کار،‌کل توان خازن به پله های متعددی تقسیم شده و بوسیله یک رگولاتور و چند کنتاکتور، متناسب با توان مورد نیاز، خازنها وارد مدار می شوند.

بانک خازنی سه فاز
بانک خازنی سه فاز

از جمله مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

–         کل سیستم قابل دید و کنترل می باشد.

–         از خازنها به نحو درستی استفاده می شود.

–         بدلیل توجه به ضریب همزمانی، از خازنهای کمتری استفاده می شود.

–         هارمونیک شبکه، با افزودن رآکتور به خازنها، کنترل می شود.

از معایب آن نیز قیمت بالاتر (بدلیل استفاده از رگولاتور) و نیز کم نشدن بار داخلی شبکه می باشد.

۴-     مختلط:

در برخی موارد بهتر است بنا به دلایل اقتصادی، از هر سه روش فوق استفاده گردد.

فروش بانک خازنی سه فاز

رگولاتور تصحیح ضریب قدرت:

از آنجا که هدف از نصب خازن، حذف بار راکتیو متغیر مصرف کننده در هر شرایط است، برای کنترل آن از رگولاتور تصحیح ضریب قدرت استفاده می شود.

رگولاتور، ترتیب به مدار آمدن و یا از مدار خارج شدن خازنها در یک بانک خازنی را تعیین کرده و متناسب با بار راکتیو مورد نیاز، فرمان قطع و وصل به کنتاکتور ها صادر می کند. از جمله نکات قابل توجه در رگولاتور ها تنظیم مربوط به نسبت (C/K) است.

مقدار (C/K) عبارت است از نسبت تبدیل توان اولین پله خازن © به نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان (K) متصل به رگولاتور.

لذا پس از مشخص شدن توان راکتیو مورد نیاز باید آن را به نسبت مصارفی که در هر لحظه وارد مدار میشود پله بندی و رگولاتور مناسب با این مجموعه را انتخاب کرد .

نحوه پله بندی خازنها در مشخصات فنی رگولاتور ها ذکر میشود و بطور عمومی به یکی از سه روش زیر و متناسب با رفتار بار راکتیو مصرف کننده انتخاب میشود:

ـ (۱) ۱:۱:۱ …

ـ (۲) ۱:۲:۲ …

ـ (۳) ۱:۲:۴:۸ …

از مشخصه های مهم دیگر رگولاتور های بانک خازنی سه فاز مراحل عملکرد آنهاست. بعنوان نمونه در رگولاتور نوع ۵/۳ تعداد سه عدد خازن در پنج حالت مختلف میتوانند در مدار گیرند. بنابراین برای مقدار معینی از توان راکتیو خازنی، انتخابهای متنوعی می تواند صورت گیرد که میزان بار راکتیو که در هر مرحله وارد مدارد میشود و نیز نوع رگولاتور عامل موثر در طراحی بانکهای خازنی خواهد بود.


عمدۀ مصر ف کنندگان انرژی راکتیو عبارتند از:

۱) سیستمهای الکترونیک قدرت

     الف)  مبد لهای  AC/DC  (Rectifiers)

     ب)  مبد لهای Inverters)   DC/AC )

     ج)  مبد لهای Converters)  AC/AC ) 

     د)  چاپرها(Choppers)                                  

۲ ) مصر ف کنندگان یا تجهیزاتی که دارای مشخصه غیر خطی هستند.

۳ ) مصر ف کنندگانی که در شکل موج ولتاژ محل تغذیه خود اعوجاج (هارمونیک) ایجاد می نمایند.

۴ ) متعاد ل سازهای بارهای نامتعادل

۵ ) تثبیت کنند ه های ولتاژ

۶ ) کور ه های القایی

۷ ) کور ه های قوس الکتریکی

۸ ) سیستمهای جوش کاری DC ،  AC

همانگونه که ذکر شد مصرف انرژی راکتیو اجتناب ناپذیر است.

     انتقال انرژی راکتیو در بانک خازنی سه فاز ، انتقال جریان الکتریکی است و انتقالش نیازمند به کابل با سطح مقطع بزرگتر، دکل های فشارقوی مقاو متر و در نتیجه هزینه های مازاد است. همچنین افزایش تلفات الکتریکی و کاهش راندمان شبکه را نیز به همراه دارد. در مواردی مانند کاربردهای الکترونیک قدرت و متعادل سازی بارهای نامتعادل حتی انتقال انرژی راکتیوهم کارساز نبوده و باید انرژی در محل تولید گردد.

     خازن اصطلاحاً تولید کنندۀ انرژی راکتیو است، اما خازن توان راکتیو تولید نکرده بلکه مصر ف کنندۀ آن نیز می باشد.فقط در زمانی که القاگر انرژی راکتیو در خود ذخیره می نماید (از شبکه میکشد) خازن، انرژی ذخیره شدۀ خود رابه شبکه تحویل می دهد و در زمانی که القاگر انرژی ذخیره شد ه اش را به شبکه پس می دهد خازن از شبکه انرژی میکشد.

حال اگر القاگر و خازن در کنار هم قرار گیرند، هنگامی که خازن انرژی میدهد القاگر آن انرژی را میگیرد و زمانی که خازن انرژی می گیرد القاگر انرژی میدهد که موجب تعادل انرژی بین القاگر و خازن گشته،تبادل انرژی بین مصر ف کننده و شبکه صورت نمی گیرد.

     تثبیت ولتاژ :

      مورد استفادۀ دیگر خازن (انرژی راکتیو) تثبیت ولتاژ محل تغذیه بار است. افزایش بار به معنی افزایش دامنه جریان کشیده شده از شبکه و ازدیاد افت ولتاژ در محل تغذیه است. برای کاهش افت ولتاژ سه راه حل وجود دارد:

فروش بانک خازنی سه فاز

بانک خازنی سه فاز
بانک خازنی سه فاز

      1) تقویت شبکه

       تقویت شبکه به معنای کاهش امپدانس معادل شبکه در محل تغذیه میباشد. انجام این مهم با افزایش ولتاژ شبکه ویا تغذیه چند سویه بار امکان پذیر است که برای اکثر مصرف کنندگان این کار امکان پذیر نیست.

     2) کاهش بار

     افت ولتاژ بیش از حد مجاز را با تقلیل دادن بار و یا تنظیم توالی زمانی بهره برداری دستگاه ها می توان جبران نمود.

     3) استفاده از خازن

     با تزریق کردن Q وار توان راکتیو به شبکه در محل مصرف ولتاژ ازU۱ بهU۲ افزایش می یابد،با استفاده از این ویژگی می توان به تثبیت ولتاژ پرداخت.

ذکر این مساله بسیار حائز اهمیت است که تثبیت ولتاژ و تنظیم ضریب توان، به صورت همزمان امکا ن پذیر نیست.

      اثر نحوۀ اتصال بر مشخصات مجموعه :

     توان راکتیو خازن و مقدار مؤثر جریانی که هنگام اتصال خازن به شبکه، از شبکه به سمت خازن جاری میگردد به نحوه اتصال خازن و ولتاژ محل نصب و ظرفیت خازن به شبکه بستگی دارد.

     از جمله مشخصات خازن ولتاژ نامی، جریان نامی، و توان راکتیو خازن است، طبق استاندارد:

بر اساس استاندارد ولتاژی است که خازن آن را به طور دائمی و بدون صدمه دیدن تحمل می کند.

ولتاژ نامیUnبر اساس استاندارد جریانی است باشد که خازن در ولتاژ و فرکانس نامی از شبکه می کشد.

جریان نامی Inمیزان توان راکتیو خارن، در ولتاژ و فرکانس نامی است.

توان راکتیو نامیQn تمامی خاز نها به صورت تک فاز ساخته می شوند. در ولتاژهای پایین خازن ها سه فاز و به صورت مثلث  به هم متصل میشوند.

     در ولتاژهای بالا به دلیل مشکلات ایزولاسیون، و در ظرفیت های زیاد به دلیل مشکلات انـتقال حرارت وخنک سازی خازن، خاز نها به صورت تکفاز ساخته می شوند. اتصال خازن های تکفاز به دو صورت اتصالات ستاره و یا مثلث امکا ن پذیر است و بــسته به نوع اتصال، جریــا نهای متفاوتی از شبکه می کشند.

     به عنوان مثال می توان سه خازن ۱۰ کیلووار، ۴۰۰ ولت را به صورت ستاره به هم متصل کرد و یا سه خازن ۱۰کیلووار، ۴۰۰ ولت را به صورت مثلث به هم وصل کرد. در این دو حالت اخیر هر دو بانک توان راکتیو یکسانی رابه شبکه تحویل داده، جریان یکسانی از شبکه می کشند ولی جریان عبوری از هر خازن در دو حالت برابر نیست. باذکر مثالی به بررسی اثر نحوه اتصال خازن های تک فاز، در مقدار قدرت راکتیو بانک خازنی حاصل می پردازیم:

سه عدد خازن تک فاز ۱۰ کیلووار، ۴۰۰ ولت یک بار به صورت مثلت و یک بار به صورت ستاره به شبکه متصل میشوند.

کلیک کنید=> فروش بانک خازنی سه فاز

بانک خازنی سه فاز

بانک خازنی سه فاز
بانک خازنی سه فاز

بانک خازنی سه فاز-فروش بانک خازن-فروش بانک خازن سه فاز-نمایندگی بانک خازن

چگونگی کارکرد بانک خازنی سه فاز و همچنین چگونگی سرویس و نگهداری آنها در مجتمع‌های صنعتی به ویژه پتروشیمی‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو در این نرم‌افزار سعی شده تا مهم‌ترین نکاتی که در انجام این امر برای پرسنل شاغل در این بخش ضروری است،به همراه فیلم و عکس جهت یادگیری آسان‌تر آورده شود.

اگر یک ولتاژ AC به یک مقاومت اعمال شود، جریانی که از آن می‌گذرد، همزمان با ولتاژ اعمالی تغییر خواهد کرد و به عبارت دیگر همزمان به میزان ماکزیمم خود رسیده و همزمان نیز صفر می‌شوند. در این حالت گفته می‌شود که ولتاژ و جریان هم‌فاز هستند.

ولی اگر چنین ولتاژی را به یک بار مقاومتی- سلفی اعمال کنیم، تغییرات ولتاژ و جریان هم‌زمان نمی‌باشد. مدارات سلفی، که در آن‌ها فاز جریان عقب‌تر از فاز ولتاژ است را مدارات پس‌فاز یا Lagging و مدارات خازنی که در آن‌ها فاز جریان جلوتر از فاز ولتاژ است را مدارات پیش فاز یا Leading می‌نامند.

از این رو حاصل‌ضرب آن‌ها در بازه‌هایی از زمان منفی خواهد بود. منفی بودن اندازه توان به این معناست که در آن بازه‌‌ها، انرژی از بار به منبع منتقل می‌شود. توان متوسطی که در هر سیکل به بار منتقل می‌شود توان حقیقی یا اکتیو نامیده می‌شود.به کسینوس اختلاف فازی که بین شکل موج‌های ولتاژ و جریان وجود دارد ضریب توان یا Power Factor گویند . به طرق مختلف می‌توان این ضریب توان را تقویت کرد که در نرم‌افزار به آن پرداخته شده است. به حاصل‌ضرب مقادیر مؤثر ولتاژ و جریان نیز توان ظاهری گفته می‌شود. ضریب توان بیان‌گر این موضوع است که چه بخشی از توان ظاهری به توان مفید تبدیل می‌شود.

توان دیگری که بیانگر میزان متوسط انرژی است که در هر سیکل بین بار و منبع جابجا می‌شود، توان راکتیو یا موهومی نامیده می‌شود.

رفتار خازن‌ها هنگام قطع و وصل:

خازن‌هایی که در یک شبکه الکتریکی به کار برده می‌شوند، دارای اثرات و رفتارهای خاصی هستند که اغلب خود را هنگام قطع و وصل خازن نشان می‌دهند. تجهیزات کلیدزنی، معمولا جریان را در نقطه عبور آن از صفر قطع می‌کنند.

بانک خازنی سه فاز

در مورد بارهای بانک خازنی سه فاز، در این لحظه ولتاژ در ماکزیمم مقدار خود قرار دارد که پس از قطع جریان، این ولتاژ بر روی خازن باقی می‌ماند. در یک نیم‌سیکل پس از کلیدزنی، ولتاژ منبع تغییر کرده و دوباره به میزان ماکزیمم خود می‌رسد. در این هنگام دو سر کلید، ولتاژی معادل دو برابر ولتاژ نامی شبکه قرار دارد که احتمال جرقه زدن مجدد بین ترمینال‌های کلید را افزایش می‌دهد. این مشکل در ولتاژ‌های بالا، خود را بیشتر نشان داده و لازم است تا تجهیزات کلیدزنی قوی‌تری برای قطع خازن‌ها به کار برده شود.

علاوه بر قطع خازن‌ها، وصل آن‌ها نیز با مشکلاتی مواجه است. در لحظه وصل خازن، جریان‌های هجومی یا Inrush Current با اندازه و فرکانس بالا از درون خازن و تجهیزات شبکه عبور می‌کند و هر چه این اندازه و فرکانس بیشتر باشد، شرایط برای وسیله کلیدزنی سخت‌تر خواهد بود. موضوع دیگری که در هنگام قطع و وصل خازن‌ها روی می‌دهد، اضافه ولتاژ اعمالی به خازن به دلیل بار ذخیره شده در خازن است.

کلیک کنید=> فروش بانک خازنی سه فاز

ساختمان بانک‌های خازنی:

خازن‌هایی که برای تقویت ضریب توان یک شبکه به کار برده می‌شوند اغلب در تابلوهای خاصی در داخل Substation قرار داده می‌شوند. به این تابلوها، تابلوهای بانک خازنی گفته می‌شود. از آن‌جا که میزان مصرف یک شبکه، متغیر است، ضریب توان شبکه نیز متغیر بوده و از این رو یکی از وظایف این تابلوها، محاسبه میزان توان راکتیو مورد نیاز شبکه و وارد مدار کردن تعداد خازن مورد نیاز است.

کنترل عملکرد تابلوی بانک خازن، به عهده رله مخصوصی است که رله کنترل توان راکتیو یا Reactive Power Control Relay نامیده می شود. این رله، ضریب توان شبکه را اندازه گرفته و تعداد پله‌های لازم برای رساندن ضریب توان به ضریب توان هدف را در مدار قرار می‌دهد.

بانک خازنی سه فاز

مشخصات خازن‌ها:

خازن‌‌هایی که در بانک خازنی سه فاز به کاربرده می‌شوند معمولا الزامات و مشخصاتی را دارا بوده که مهم‌ترین این موارد طبق استاندارد IEC به این شرح می‌باشد:

۱- هر واحد یا بانک خازنی باید مجهز به وسیله‌ای برای تخلیه آن واحد باشد .در خازن‌ها، معمولا از مقاومت‌هایی بین فازها استفاده شده است که این وظیفه را انجام می‌دهند.

۲- ولتاژ نامی ،جریان نامی و نیز ظرفیت خازنی بر حسب کیلووار و نیز ظرفیت خازن بر حسب میکروفاراد باید بر روی آن نوشته شود.

۳- سطح عایقی خازن

۴- محدوده دمایی کار خازن

۵- ساختمان برخی از خازن‌‌ها به گونه‌ای است که پس از شکست موضعی دی‌الکتریک آن‌‌ها، به سرعت و به صورت اساسی خود را ترمیم می‌کنند. به این خازن‌ها، خازن‌های خودترمیم‌کننده یا self–healing گفته می‌شود.

۶- در خازن‌های سه‌فاز، آرایش‌ها می‌تواند به صورت ستاره یا مثلث باشد.

اثر هارمونیک‌ها بر روی بانک خازنی سه فاز:

هارمونیک‌ها، معمولا توسط بارهای غیر خطی مانند تجهیزات الکترونیکی، کوره‌های الکتریکی، هسته ترانسفورماتورها و موتورها و مواردی از این دست تولید می‌شوند و دارای مضراتی برای تجهیزات موجود در شبکه هستند.

بانک‌های خازنی خود تولید‌کننده هارمونیک‌ها نیستند ولی وجود هارمونیک‌ها در شبکه، می‌تواند بر روی عملکرد خازن‌های آن‌ها تأثیرگذار باشد. مقاومتی که یک خازن در برابر عبور جریان از خود نشان می‌دهد یا همان راکتانس رابطه معکوس با فرکانس دارد.یکی دیگر از تأثیرات هارمونیک‌ها روی خازن‌ها، وقوع پدیده‌ای به نام رزونانس است.

در یک محیط هارمونیکی، به دلیل وجود فرکانس‌های زیاد، احتمال وقوع پدیده رزونانس افزایش پیدا کرده و در صورت وقوع آن در یک بانک خازن، آسیب‌های جدی به خازنها وارد می‌شود.

سرویس و نگهداری بانک خازنی سه فاز:

تابلوهای بانک خازن نیز مشابه سایر انواع تابلوها به چک‌ها و سرویس‌های دوره‌ای مشخصی احتیاج دارند که باید در بازه‌های زمانی مشخص بر روی آن‌ها انجام شود.

۱- توان راکتیو چیست؟

۲- تقویت ضریب توان

۳- رفتار خازن‌ها هنگام قطع و وصل

۴- ساختمان بانک‌های خازنی

۵- مشخصات خازن‌ها

۶- اثر هارمونیک‌ها بر روی بانک‌های خازنی

۷- سرویس و نگهداری بانک‌های خازنی

ارسال نظر

مشاوره واتساب