کاهنده برق تک فاز خانگی 60

کاهنده برق سه فاز ۳

کاهنده برق سه فاز ۳

کاهنده برق سه فاز ۳

کلیک کنید => کاهنده برق سه فاز

کاهنده برق سه فاز قطعات متحرک ندارند و در طیف پهناور ای از ابزارهای کاربردی به کارگیری می‌شوند، از منبع تغذیه کامپیوتر گرفته تا ابزار گرانقدر حمل و نقل فله. کاهنده برق سه فاز معمولا برای تامین جریان AC از منابع DC مانند پانل های شمسی یا این که باتری گزینه استعمال قرار میگیرند.

کاهنده برق سه فاز نوسان ساز الکترونیکی توان بالا میباشد. عامل این اسم گذاری آن میباشد که‌این دستگاه فعالیت عکس مبدل برق AC به DC متداول را ایفا میدهد. درواقع اینورتر یا این که درایو AC به دستگاهی گفته می گردد که به کمک آن می قدرت سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد سوای آنکه توان و گشتاور موتور کاهش یابد. اینورترها در ظرفیتهای متعدد ساخته می‌شوند به عنوان مثالً برای یک موتور با قدرت ۲۰ اسب بخار می بایست از اینورتر ۲۰ HP به کارگیری کرد.

از لحاظ ورودی کاهنده برق سه فاز به دو گروه تک فاز و سه فاز تقسیم میشوند. اما خروجی کلیه آن ها سه فاز میباشد. برای اینورترهای با اقتدار بالای ۳ اسب صرفا از ورودی سه فاز به کارگیری میگردد.

بعضی از کاهنده برق سه فاز های با اقتدار زیر دارنده هشداری بر اساس عدم به کارگیری از آنان برای پر‌نور کردن لامپهای فلورسنت بی آلایش می باشند. ادله این هشدار این میباشد که خازن اصلاح اقتدار به طور موازی با چراغ وصل گردیده‌است. با برداشتن خازن خلل ازبین خواهد رفت.

خصوصیت های کاهنده برق سه فاز
کاهش انرژی مصرفی و لذا کاهش هزینه برق، کاهش جریان فعال سازی و در فیض وقتگیر شدن قدمت موتور ، امکان تغییر‌و تحول سرعت موتور، امکان تغییر‌و تحول جهت حرکت موتور، داشتن حفاظت در قبال اضافه توشه، امکان کار موتور در قوانینی که ولتاژ ورودی متغیر میباشد، امکان کنترل از روش به دور، ساخت‌و‌ساز سرعت بیشتر از سرعت نامی موتور، طرح ریزی کردن حرکت.

کاهنده برق سه فاز به طور هوشمند ترازو توشه وارده به موتور را تشخیص داده و متناسب با به عبارتی توشه، به موتور جریان میدهد و این جریان در بخش اعظمی از مواقع از جریان نامی موتور کمتر میباشد. دستگاهی الکترونیکی میباشد که توسط آن می اقتدار سرعت موتورهای سه فاز را تغییر و تحول اعطا کرد.

**روشن و بی سر و صدا نمودن موتور سوای نیاز به انقطاع و وصل برق اساسی

**کاهش ضربه های مکانیکی و در سود ارتقا ارتفاع قدمت اثرگذار نصیب مکانیکی

**حفاظت موتور در مقابل ارتقاء ولتاژ و خودداری از جراحت دیدن موتور

فعال سازی قابل انعطاف موتور فارغ از هیچگونه ضربه به قسمتهای مکانیکی مثل کوپلینگها ، گیر بکسها ، تسمه ها ، زنجیرها و … و در فیض ارتقاء ارتفاع قدمت اثر گذار موتور و بقیه قسمتهای مکانیکی را در ادامه خواهد داشت .

حفاظت موتور در قبال اضافه توشه؛ در این‌حالت در صورتی توشه موتور از مقدار معمول مجاز بیشتر خواهد شد ، کاهنده برق سه فاز موتور را بدون صدا می کند و به کاربر پیام اضافه توشه نماد میدهد .

دوری از گرم کردن و در غایت سوختن موتور در کابرد هایی که موتور به صورت مداوم چپگرد و راستگرد و یا این که بدون صدا می گردد

همینطور زیرا در اکثری از کاربر دها انرژی متعددی برای فعال‌ساز‌ی موردنیاز میباشد موتور گزینش گردیده را با قدرت بالاتری گزینش می کنند بدین ترتیب معیار جریان زیادتری هم در زمان کار از شبکه به کارگیری می کند .

چنانجه از کاهنده برق سه فاز مصرف شود ، کاهنده برق سه فاز به طور کاملا اتوماتیک این جریان را در طول فعال سازی به مقدار ما یحتاج ارتقاء و در طول کار به مقدار ما یحتاج کاهش میدهد ، به این ترتیب به صورت کلی هزینه برق مصرفی ک اهش دیده گیری خواهد داشت .

در بخش اعظمی از کاربردها به هنگام فعال‌ساز‌ی ،‌موتور جریان بسیار بالایی از شبکه می کشد و موجب کاهش ولتاژ شبکه و ساخت‌و‌ساز صدماتی به تاسیسات برق رسانی و بقیه دستگاهها می شود . این جریان به ۶ برابر جریان نامی موتور میرسد که بسیار غیر مطلوب میباشد .

در حالتی‌که از کاهنده برق سه فاز استعمال شود این اضافه جریان بسیار اندک گردد ( حداکثر ۰.۲ برابر ) از جمله چنانچه یک موتور با جریان نامی ۱۰آمپر کار کند در هنگام فعال‌ساز‌ی این جریان به ۶۰آمپر می‌رسد و در شکل استعمال از اینورتر این جریان حداکثر به ۱۲آمپر می‌رسد .

کاهش جریان موتور به طور اتوماتیک در وقتی که توشه موتور کم میگردد . این امکان به جز کاهش هزینه برق مصرفی موجب ارتقا ارتفاع قدمت اثرگذار موتور گردد .

امکان استعمال از برق تکفاز ۲۲۰ ولت به مکان سه فاز ۳۸۰ ولت برای فعال سازی موتور سه فاز حداکثر با قدرت ۳HP ( 2.2kw ). بدین مضمون‌ که می اقتدار با برق خانگی یک موتور سه فاز را کاملا به طور معمولی راه‌اندازی نمود .

امکان داشتن دورهای متفاوت به طور یاد ای .تبدیل یک موتور یک بدور به یک موتور یک سری بدور با سرعتهای دلخواه ،امکان ساخت فشار اثبات در کاربرد پمپها بدین ترتیب میباشد که با تغییر‌و تحول به دور موتور فشار متبوع را اثبات نگه می‌دارد . مثلا فشار آب یک مخزن را اثبات نگه می‌دارد به این ترتیب در هنگام مصرف آب به دور موتور به طور خودکار زیاد می گردد و در وقتی که آب مصرف نمی‌گردد بدور موتور به طور خودکار کاهش می‌یابد . براین اساس بدور موتور با مقدار مصرف تغییر تحول می کند براین اساس آب با فشار اثبات به آحاد نقاط میرسد .

مکان اتصال انکدر به کاهنده برق سه فاز که سبب می گردد به دور یک موتور با موتور دیگر یکسان خواهد شد .کنترل بدور به طور خودکار در مواقعی که مایحتاج میباشد بدور موتور بسته به معیار کالا ساخت و ساز گردیده تغییر و تحول کند . استعمال از اینورترها بر روی پمپ و حرفه و کمپرسورها در طول سال های اخیر بسیار بسط یافته میباشد .استعمال از آنان برای کنترل بدور موتورها مزایای متعددی دارااست که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از :

کاهنده برق سه فاز
کاهنده برق سه فاز

۱- عدم نیاز به دستگاههای کنترل دبی مکانیکی.

۲- ذخیره انرژی تا ۳۵%

۳- نبودن شوک فعال سازی.

۴- ارتقا قدمت موثر قطعات مکانیکی.

از کاهنده برق سه فاز در سه حیطه به کارگیری میگردد :

۱- فعالیتهای گشتاور اثبات مثل میکسرها , اکسترودرها , نوارهای نقاله و . . .

۲- فعالیتهای قدرت اثبات مثل کشش و دستگاههای ماشینی.

۳- فعالیتهای گشتاور متغیر مثل  پمپ.

کلیک کنید => کاهنده برق سه فاز

ارسال نظر

مشاوره واتساب